بالیدن در خانواده ای فرهنگی و طی دوران نونهالی، کودکی و نوجوانی در مدرسه آموزش را به دغدغه ای همیشگی برای من تبدیل کرد. تحصیل در رشته مهندسی مکانیک و کار در صنعت سبب نشد تا این وجه مهم شخصیتی در هیاهوی دوران جوانی و میانسالی گم شود. پس از راه اندازی کسب و کار برای خودم به این نتیجه رسیدم مهمترین عامل موفقیت آموزش مناسب نیروی انسانی است. از سوی دیگر ضعف آموزشهای مهارت محور در سیستم اموزشی ایران سبب شد تا محور کار خود را بر آموزشهای مهارت محور قرار دهم. در این مسیر از بسیاری آموختم و می آموزم. برای طی اصولی مسیر با اخذ مجوزهای مربوطه به آموزش و مشاوره کارآفرینی مرکز پیشه ور را بنیاد نهادم. صدها دانش اموز و دانشجو در این مرکز با مهارتهای کارآفرینی به صورت تئوری و کاربردی آشنا شده اند و اکنون در اکوسیستم کارآفرینی ایران یا کشورهای دیگر مشغولند.