آموزش کارآفرینی برای دانش آموزان جلسه 1

شروع یک کسب و کار در دوران دبیرستان ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما چالشی است که مهارت های…

0
رایگان!

آموزش کارآفرینی به دانش آموزان جلسه 2 (کارتیمی و اهمیت آن)

تعریف تیم  تیم تعداد محدودی از افراد با مهارت های مکمل اند که به منظور دستیابی به هدف مشترک و…

0
رایگان!

دوره آشنایی با تفکر طراحی (ویژه کسب و کارهای تولیدی و خدماتی)

تفکر طراحی چیست؟ تفکر طراحی یک فرآیند قدرتمند حل مسئله است که با درک نیازهای برآورده نشده مشتری آغاز می…

0
رایگان!