سالها آشنایی با ساختار آموزش رسمی کشور و تحقیق در مورد نقاط ضعف و قوت آن، برخورد نزدیک با متولیان آن، ارزیابی وضعیت خروجیهای این سیستم یعنی فارغ التحصیلان در بازار کسب و کار و همچنین بررسی سیستم آموزشی کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، فنلاند و …. ما را به این نتیجه رساند که حلقه مفقوده ای در نظام آموزشی وجود دارد به نام آموزشهای مهارت محور برای دانش آموزان و به تبع آن دانشجویان! 

آخرین تعریف یونسکو از سواد بر پایه 12 گونه سواد یا مهارت و توانایی به کار بستن آنها می باشد. سواد ارتباطی، سواد تربیتی، سواد رسانه، سواد فناوری اطلاعات، سواد مالی، سواد تحلیلی، سواد محیط زیست و …. از جمله آنها هستند. همچنین مجمع جهانی اقتصاد که هر پنج سال 10 مهارت شغلی ضروری برای حضور در بازار کار معرفی می کند، برای سال 2025 این مهارتها را معرفی کرده است:

بدون توجه به این مهارتها سیستم و ساختار اموزشی ما ناکارآمد است. نباید به نوجوانان و جوانان و خانواده هایشان توهم فروخته شود. واقعیاتی هشدار دهنده و تا حدی ترسناک وجود دارد که با آگاهی از آنها می توان مسیر موفقیت و رضایتمندی نسل جوان برای آینده را هموار کرد. با سرعت باورنکردنی پیشرفت فناوری و تبعات اجتناب ناپذیر آن بسیاری از رشته های تحصیلی جایگاه و اهمیت فعلی خود را در آینده ای نزدیک از دست خواهند داد. برای مثال هوش مصنوعی رشته بسیار پر طرفدار پزشکی را دچار تغییرات بنیادی خواهد کرد و در زمینه تشخیص بیماریها و عملهای چراحی پیچیده جای آنها را خواهد گرفت. باید اذعان کرد بدون توجه به این تغییرات و واقعیات در اینده ای نه چندان دور بسیاری از پزشکان کار خود را از دست خواهند داد! با اندک تفاوتی در مورد رشته ای مهندسی و وکالت نیز می توان موارد مشابهی ذکر کرد. از همین رو هیچ انسان جویای موفقیتی بی نیاز از یادگیری این مهارتها نیست.

 روش آموزش این مهارتها باید تعاملی باشد و آموزش پذیران باید بر پایه کارگاههایی استاندارد و خلاقانه آنها را فرا گرفته و در خود نهادینه کنند. مرکز پیشه ور با جستجو و تعمق در روشهای نوین و حضور در دوره های حرفه ای و کم نظیری همانند دوره نوآوری و کارآفرینی دانشگاه برکلی در کالیفرنیا سرفصلهای مرتبط را استخراج کرده و با بهره گیری از روشهای مراکز تخصصی کشورهای توسعه یافته این دوره ها را تدوین کرده است. پیشه ور با انطباق سرفصلها و دوره ها با نیازهای بومی ایران و استفاده از متخصصین با دانش و توانمند تلاش کرده است تا نوجوانان و جوانان و سایر دانشورزان بیشترین بهره را ببرند. هدف از این دوره ها تنها ایجاد آمادگی برای محیط کسب و کار نیست؛ آمادگی برای مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی و ارائه راه حل برای آنها مهمترین دستاورد این دوره ها می تواند باشد.